معلمان دیروز در بوشهر برای سومین روز متوالی تجمع کردند

 معلمان در بوشهر برای سومین روز متوالی تجمع کردند + عکس
پیک ایران
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

معلمان معترض خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود هستند. یک معلم در بوشهر در تشریح مطالبات معلمان حاضر در تجمع گفت: «معلمان خواستار هماهنگ شدن حقوق خود و سایر کارمندان دولت هستند.» به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از النا، «فتح الـله قاسمی» تصریح کرد: معلمان می‌خواهند همانند سایر کارمندان دولت به…

منابع خبر