شنبه ۲۱آبان ۱۴۰۱ دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل با تجمع گسترده سرود «ای ایران» را همخوانی کردند

پیک ایران - ۲۱ آبان ۱۴۰۱

شنبه ۲۱آبان ۱۴۰۱ دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل با تجمع گسترده سرود «ای ایران» را همخوانی کردند


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منابع خبر

اخبار مرتبط

جام جم - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱