راه اندازی دو شبکه جدید صداوسیما

فردا - ۴ اسفند ۱۳۹۰

واحد مرکزی خبر: دارابی از راه اندازی دو شبکه جدید صدا و سیما خبر داد.

دارابی معاون سیما در دومین نشست مجریان سیما افزود: گسترش شبکه ها و ۲۴ ساعته شدن آنها جا را برای کسی تنگ نمی کند اما رقابت جدی است و مجریان باید خود را برای رقابت آماده کنند.

دارابی افزود: ۴۰ مجری جدید وارد حوزه اجرا در بخش های مختلف می شوند.

وی گفت:‌ شبکه های پویا نمایی و ورزش نیز آماده بهره برداری شده است.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۴ اسفند ۱۳۹۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ اسفند ۱۳۹۰