کردستان مرکز شناسایی و درمان سرطان غرب کشور شد

کردستان مرکز شناسایی و درمان سرطان غرب کشور شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۴۳ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰