فرانسه از شورای امنیت خواست اقدام نظامی علیه سوریه را بررسی کند

فرانسه از شورای امنیت خواست قدام نظامی علیه سوریه را بررسی کند
بی بی سی فارسی
پیک ایران - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

بی بی سی  : فرانسه می گوید در صورتی که سوریه طرح صلح سازمان ملل برای توقف خشونت ها در این کشور را نپذیرد شورای امنیت سازمان ملل باید اقدام نظامی علیه سوریه را بررسی کند.

آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه گفته است: "ما نمی توانیم به رژیم سوریه اجازه بدهیم در برابر ما سرکشی کند."

علیرغم طرح صلح کوفی عنان که نماینده جامعه بین الملل است خشونت ها در سوریه ادامه دارد. آقای عنان از دمشق خواسته نیروهای نظامی و تسلحیات سنگین خود را از شهرها خارج کند.

آقای ژوپه گفته ۳۰۰ ناظر سازمان ملل باید ظرف دو هفته در سوریه مستقر شوند.

به گفته او "اگر این طرح صلح شکست بخورد ما وارد مرحله تازه ای می شویم که فصل هفت را برای متوقف کردن تراژدی سوریه پیش می کشد."

فصل هفت بخشی است که اقدام نظامی را حمایت می کند.

نگرانی ها از این است که چنین قطعنامه ای توسط روسیه و چین که مانع تلاش های پیشین شورای امنیت برای تحریم سوریه شده اند وتو بشود.

سازمان ملل متحد گروه کوچکی از ناظران را پیشاپیش به سوریه فرستاده است. یک هفته پیش شورای امنیت سازمان ملل استقرار ۳۰۰ ناظر دیگر در سوریه تصویب کرد.

منابع خبر