۵۰۰ فوتی کرونا طی یک روز در اسپانیا/ تعداد مبتلایان به ۴۰ هزار نفر نزدیک شد

۵۰۰ فوتی کرونا طی یک روز در اسپانیا/  تعداد مبتلایان به ۴۰ هزار نفر نزدیک شد

خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۶ فروردین ۱۳۹۹

 

منابع خبر
موضوعات مرتبط: اسپانیا نزدیک کرونا فوتی

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۶ فروردین ۱۳۹۹