"آجورلو" نایب‌رئیس فدراسیون جهانی ورزش‌های همگانی شد

آجورلو نايب‌رئيس فدراسيون ورزش‌هاي همگاني جهان شد
خبرگزاری فارس
ایلنا - ۹ شهریور ۱۳۸۸

عیسی عبدالرحیم در دیدار با مصطفی آجورلو از وی به خاطر اقدامات مثبت، اصولی و زیربنایی در رشد و گسترش ورزش همگانی و نیز نهادینه ساختن فرهنگ آن در پایتخت ایران تقدیر و تشکر به عمل آورد. مصطفی آجورلو مشاور شهردار و رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران به عنوان نایب‌رئیس فدراسیون جهانی ورزش‌های همگانی و همچنین رئیس کنفدراسیون ورزش‌های همگانی غرب آسیا منصوب شد. به گزارش ایلنا، مصطفی آجورلو که به دعوت "عیسی عبدالرحیم" رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های همگانی، به بحرین سفر کرده بود، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شهرداری تهران در زمینه ورزش‌های همگانی، از سوی عبدالرحیم به عنوان نایب‌رئیس فدراسیون جهانی ورزش‌های همگانی و رئیس کنفدراسیون ورزش‌های همگانی غرب آسیا منصوب شد. عیسی عبدالرحیم در دیدار با مصطفی آجورلو از وی به خاطر اقدامات مثبت، اصولی و زیربنایی در رشد و گسترش ورزش همگانی و نیز نهادینه ساختن فرهنگ آن در پایتخت ایران تقدیر و تشکر به عمل آورد. در این نشست رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های همگانی از آجورلو، مشاور شهردار تهران درخواست کرد تا نسبت به راه‌اندازی دفتر و دبیرخانه کنفدراسیون غرب آسیای ورزش‌های همگانی در تهران اقدام کند.

پایان پیام

منابع خبر