شورای امنیت خواستار توقف فوری درگیری‌ها در سودان شد

شورای امنیت خواستار خاتمه فوری درگیری ها در سودان شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
آفتاب - ۲۴ فروردین ۱۳۹۱

آفتاب: شورای امنیت سازمان ملل روز پنج شنبه به وقت محلی با برگزاری نشستی خواستار پایان دادن به درگیری ها میان سودان و کشور تازه تاسیس سودان جنوبی شد.

اعضای شورای امنیت از طرفین خواستند با قطع فوری درگیری ها، به مرزهای قانونی خود بازگردند.

سوزان رایس سفیر آمریکا و رییس دوره ای شورای امنیت بعد از این نشست با حضور در جمع خبرنگاران گفت: خشونت های اخیر خطر ایجاد جنگ تمام عیار و کشتار مردم بی گناه و تخریب اقتصاد دو کشور را به دنبال خواهد داشت.

در این بیانیه، شورای امنیت از ارتش آزادیبخش مردم سودان خواست تا هر چه سریعتر از مناطق نفت خیز سودان خارج شوند.

شورای امنیت از طرفین درگیر خواست تا هر چه سریعتر نیروهای خود را از منطقه ابیه خارج و تدابیر لازم برای کاهش حضور نیروهای نظامی در مرزهای دو کشور اتخاذ کنند.به گزارش ایرنا، در این بیانیه از سران سودان و سودان جنوبی خواسته شده تا همکاری لازم با هیات عالی رتبه اتحادیه آفریقا را به عمل بیاورند

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ فروردین ۱۳۹۱
صدای آلمان - ۲۴ فروردین ۱۳۹۱