شهردار تهران پرسشگری در رابطه با سفر یکی از مدیران شهرداری به سوئیس را از اساس منع کرد

خبرگزاری میزان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

پیروز حناچی گفت: حضور شهرداری تهران در مجمع جهانی مدیریت بحران که به صورت سالانه برگزار می‌شود اساسا نمی‌تواند محل سوال باشد

منابع خبر