۲۱:۲۰ - دلایل ضرب سکه با تاریخ ۸۶

دلایل ضرب سکه با تاریخ ۸۶
عصر ایران
خبر خونه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

 مهر - مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه سکه‌ها از سال ۸۶ به این طرف با تاریخ همان سال ضرب می‌شوند، دلیل این امر را جلوگیری از خرید و فروش سکه با تاریخ سال‌های پائین‌تر با نرخ کمتر در بازار اعلام کرد.

پیمان قربانی با اعلام اینکه ضرب سکه در بانک مرکزی دائما در حال انجام است، گفت: ضرب سکه متوقف نمی شود.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که چرا سکه هایی که هم اکنون در بازار وجود دارد با سال ضرب ۸۶ و قبل از آن است، گفت: بانک مرکزی از سال ۸۶ به این طرف سکه هایی را که ضرب می کند با تاریخ سال ۸۶ است.

وی افزود: بانک مرکزی سکه هایی را که در سال های ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱ ضرب کرده است با تاریخ ضرب سال ۸۶ بوده است.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در مورد دلیل انجام این کار توسط بانک مرکزی عنوان کرد: با توجه به اینکه سکه فروشان و فعالان بازار سکه، با توجه به سال ضرب سکه نرخ برای آن تعیین می کردند، بانک مرکزی تصمیم گرفت که برای جلوگیری از انجام این کار سال ضرب سکه ها را پس از سال ۸۶ با همان تاریخ ضرب کند.

وی این اقدام را راهکار بانک مرکزی برای جلوگیری از خرید و فروش سکه با تاریخ های متفاوت با نرخ های متفاوت عنوان و تصریح کرد: به همین دلیل سکه هایی با تاریخ سال های بعد از آن در بازار وجود ندارد.

قربانی عنوان کرد: فعالان بازار سکه، سکه های سال های پائین تر را با نرخ های کمتری خریداری می کنند و به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم گرفت که سال ضرب سکه ها را تغییر ندهد.منابع خبر
دلایل ضرب سکه با تاریخ ۸۶ - الف - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱