روزنامه مصری: پاپ و اوباما درصدد محو اسلام هستند

روزنامه مصري الشعب: پاپ و اوباما درصدد محو اسلام هستند
خبرگزاری فارس
عصر ایران - ۱ شهریور ۱۳۸۸

فارس: یک روزنامه مصری تاکید کرد پاپ و رئیس جمهوری آمریکا با هماهنگی واتیکان و واشنگتن درصدد از بین بردن اسلام هستند. روزنامه "الشعب المصری " نوشت: واتیکان با کمک آمریکا و با همکاری مزدوران و عوامل داخلی در بین مسلمانان سعی در اجرای مصوبه آن در ریشه‌کن سازی اسلام دارد. الشعب افزود: آمریکا با شعارهایی چون گفت‌وگوی تمدن‌ها وگفت‌وگوی ادیان قصد دارد آثار اسلام و اعراب را توسط مزدوران داخلی و اسلام نماهای دروغین از بین ‌ببرد. این روزنامه تصریح کرد: اصطلاح گفت‌وگوی ادیان همان پیمانی است که در دومین نشست واتیکان درسال ۱۹۶۵به تصویب رسید که تصمیم به از بین بردن اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۸۰ میلادی و نیز حذف دین اسلام در دهه۹۰ گرفته شد. الشعب افزود: گفت‌وگو از نظر واتیکان به معنای ورود به آیین مسیح با فرض ارتداد دیگر ادیان است و این بدین معنی است که جهت اتمام روند گسترده مسیحی کردن ملتها وقت‌کشی صورت بگیرد.

"فارس: یک روزنامه مصری تاکید کرد پاپ و رئیس جمهوری آمریکا با هماهنگی واتیکان و واشنگتن درصدد از بین بردن اسلام هستند"این روزنامه نوشت: الزامی بودن شرکت تمام مسیحیان در مسیحی سازی ملت‌ها از مصوبات مجامع واتیکان است و همانگونه که یاری رساندن در عملیات بشارت و تبلیغ و مسیحی سازی بر تمام کلیساهای محلی جهان لازم است این مسئله در مورد مسیحیان در کشورهای اسلامی حیاتی‌تر است. الشعب تاکید کرد: با توجه به عدم پیشبرد اهداف مورد نظر واتیکان در ژوئن ۲۰۰۱ مجلس کلیساهای جهان با شعار براندازی تروریست و خشونت، ماموریت حذف اسلام توسط آمریکا را طراحی کرد و طبق این طرح این ماموریت تا سال ۲۰۱۰ بایستی پایان بیابد. این روزنامه مصری تصریح کرد : در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا سناریوی مشهور خود را تدوین و نظریه تخریب اسلام را با شعار مبارزه با تروریست در جهان آغاز کرد و مفاهیم تروریست و خشونت را بطور غیرقابل تصور به اسلام برچسب زد که ساختگی بودن آن ثابت شده تا بهانه‌ای برای شروع حمله به اسلام و مسلمین و از بین بردن آن باشد. الشعب در ادامه نوشت: توافق بین اوباما و پاپ حکایت از تغییر در حوزه سیاسی و جغرافی خواهد بود که یادآور انعقاد پیمان بین پاپ قبلی و رونالد ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا است که اراده خود را برای فروپاشی کمونیسم نشان دادند و اکنون پاپ و اوباما درصدد همپیمانی جهت از بین بردن اسلام هستند

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۱۲ ساعت قبل
خبرگزاری دانشجو - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز