شکایت پرسپولیس از باشگاه فولاد

جهان نیوز - ۸ دی ۱۳۹۳

باشگاه پرسپولیس و بخش حقوقی از روزهای قبل با ارسال شکایت و اسناد و مدارک مربوط به یکی از بازیکنان فولاد و حضور وی در دیدار با پرسپولیس که غیر مجاز بود، پیگیر این موضوع شده است و ما همچنان منتظر تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هستیم.

منابع خبر