پایان دوران محکومیت سیاوش حاتم

پایان دوران محکومیت سیاوش حاتم
کلمه
کلمه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

چکیده :با اتمام دوران محکومیت، سیاوش حاتم، دانشجو و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان آزاد شد. به گزارش کلمه، سیاوش حاتم، فعال دانشجویی سابق صبح روز ۲۳ خرداد ماه برای اجرای حکم شانزده ماه حبس تعزیری که نه او و نه وکیلش از آن خبر داشتند روانه زندان شد. چهار مامور امنیتی با مراجعه...

با اتمام دوران محکومیت، سیاوش حاتم، دانشجو و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان آزاد شد.

به گزارش کلمه، سیاوش حاتم، فعال دانشجویی سابق صبح روز ۲۳ خرداد ماه برای اجرای حکم شانزده ماه حبس تعزیری که نه او و نه وکیلش از آن خبر داشتند روانه زندان شد. چهار مامور امنیتی با مراجعه به منزل او و نشان دادن حکم زندان او را به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند.

سیاوش حاتم، دانشجو و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان بود که یکبار در تاریخ ۲۵ خرداد ماه سال ۸۸ بازداشت شد.

"چکیده :با اتمام دوران محکومیت، سیاوش حاتم، دانشجو و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان آزاد شد"وی پس از آن از دانشگاه بوعلی همدان به دانشگاه شهید بهشتی منتقل شد. اما مدتی پس از انتقال در آذر ماه ۸۹ در جلسه امتحان در دانشگاه شهید بهشتی توسط ماموران وزارت اطلاعات قبل از شروع امتحان بار دیگر بازداشت شد.

چندی پیش این فعال دانشجویی در یادداشتی و در واکنش به مصاحبه ای منتشر در سایت های حقوق بشری، ضمن قدردانی از دغدغه مندی همه یارانی که این روزها زندانیان سیاسی را به باد فراموشی نسپرده اند، متذکر شده بود که نه تنها در باورش به آرمان های جنبش سبز تردیدی ایجاد نشده بلکه بیش از پیش به آن مفتخر است که در میانه ی آن خیل فداکاری و ایثار مردمی، او نیز سهم اندک خود را ادا می کند، جنبشی که از اعتراض به آرای خوانده نشده آغاز و با نفی استبداد و خشونت و تاکید بر خواست دمکراسی، حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسانی، به شیوه ای مسالمت آمیز ره خود می پوید.

این زندانی سیاسی در بخشی از نامه ی خود آوررده بود: به دور از واقعیت نیست که این روزها از هر روز دیگر امیدوارترم و در بهترین شرایط روحی خود بسر می برم، زیرا که امید در دل این دیوارهای آجری بلند با سیم های خاردارش نیز ریشه ای عمیق دوانده است و نیز خرسندم که به گاه انتخاب در آن دوراهی، که یک سوی آن زندان بود، راه دیگری نگزیدم.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲