چه افرادی به انجام دیالیز کلیه نیاز دارند؟

فردا - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

یک اورولوژیست گفت: دیالیز جایگزینی برای بسیاری از وظائف و مسئولیت‌های طبیعی کلیه‌هاست

منابع خبر