هشدار سیدحسن خمینی: جهان اسلام روزگار خوشی را سپری نمی‌کند

آفتاب - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

یادگار امام گفت: تکفیر مذهب خاصی نمی‌شناسد چه در میان اهل سنت و چه در میان شیعیان محکوم است. برادر کشی شیعه و سنی ندارد

منابع خبر