کیفرخواست جدید برای متهم ردیف اول کهریزک

رهپویان عدالت - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

وکیل اولیای دم یکی از قربانیان ماجرای کهریزک از صدور کیفرخواست جدید برای متهم ردیف اول پرونده خبر داد.

سید حسن کمالی در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای متهم ردیف اول پرونده در خصوص قتل مرحوم کامرانی  کیفرخواست به اتهام معاونت در قتل صادر شده بود که اولیای دم روح الامینی و جوادی فر به موضوع اعتراض کرده و خواستار تفهیم اتهام معاونت در قتل به متهم در ارتباط با قتل فرزندانشان شدند.وی افزود: پس از این شکایت دادسرا در کیفرخواست به اتهام معاونت در قتل مرحومان کامرانی، روح الامینی و جوادی فر اشاره شده است.

وکیل خانواده کامرانی در خصوص صحبت های حیدری فر در حاشیه سومین جلسه دادگاه که اتهامات را به گردن گرفته و دادستان سابق را بی تقصیر در این اتفاقات معرفی کرده بود نیز گفت: این موضوع اتفاق جدیدی نیست و دادسرا با توجه به این صحبت ها اتهاماتی را به متهم ردیف اول تفهیم و برای او کیفرخواست صادر کرده است.وی درباره مرخصی سعید مرتضوی در زمان اتفاقات کهریزک اظهار داشت: در این خصوص دادگاه تصمیم گیری خواهد کرد.در صورتی که ادعای وی درست باشد هم مسولیت این اتهامات متوجه او شده است.

کمالی در خصوص روند دادگاه نیز گفت: تاکنون سه جلسه محاکمه برگزار شده است که روند دادگاه تاکنون معمولی و قابل قبول بوده است. بر اساس این گزارش، چهارمین جلسه دادگاه قضات تعلیق شده کهریزک ۹ اردیبهشت در حالی برگزار می شود که در سه جلسه قبل شکایت اولیای دم قربانیان و وکلای آنها قرائت شد.

سپس سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به دفاع از خود پرداخت

منابع خبر