مونتلا امروز سرمربی میلان می‌شود

خبرگزاری فارس - ۸ تیر ۱۳۹۵

سرمربی سامپدوریا برای انجام مذاکرات نهایی برای به دست گرفتن هدایت روسونری به میلان آمده است

منابع خبر