کاری نکنیم متدینین از اسلام بیزار شوند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

آیت‌الله مرتضوی با اشاره به دیدگاه فقها درباره اجرای حدود در زمان غیبت، به صدور حکم سنگین برای اقدام خلاف شرع یک دختر ۲۲ ساله اشاره کرد و هشدار داد: کاری نکنیم متدینین هم از اسلام بیزار شوند

منابع خبر

آخرین اخبار

صدای آلمان - ۱۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸