یک شهروند از خودکشی منصرف شد

جهان نیوز - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

یک مرد میانسال که قصد داشت از طبقه ۱۳ یک مجتمع مسکونی در حال ساخت خودکشی کند، با تلاش امدادگران ۱۲۵ و نیروی انتظامی منصرف شد.

منابع خبر
یک شهروند از خودکشی منصرف شد تابناک - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
یک شهروند از خودکشی منصرف شد جهان نیوز - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
یک شهروند از خودکشی منصرف شد باشگاه خبرنگاران - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
یک شهروند از خودکشی منصرف شد عصر ایران - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
یک شهروند از خودکشی منصرف شد آفتاب - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
یک شهروند از خودکشی منصرف شد فرارو - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴