برای نوجوانان متهم فقط یک قرار تأمین کیفری صادر می شود

برای نوجوانان متهم فقط یک قرار تأمین کیفری صادر می شود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۸ آذر ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر مسئله رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در قانون کشور از شرایط خاصی برخوردار است و قانون گذار از یک سو و مجری قانون از سویی دیگر به این نکته توجه ویژه دارد.

با این حال اخیرات قضات در استعلامی از معاونت حقوقی قوه قضاییه مطرح کردند که باتوجه به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشاره بر اخذ تأمین کیفری مستقل در خصوص جرایم ارتکابی با صلاحیت ذاتی مختلف متهم دارد و با امعان نظر به مقررات خاص مربوط به رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان خصوصاً ماده ۲۸۵ و تبصره آن و ماده ۲۹۸ و ۳۱۵ قانون مذکور، آیا تشریفات اخذ تأمین کیفری متعدد (با صلاحیت ذاتی جرایم) نسبت به اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال شمسی که رسیدگی به اتهامات آن‌ها صرفاً در یک دادگاه کیفری (حسب مورد دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان یا کیفری ۱ ویژه نوجوانان) صورت می‌پذیرد، ضروری است یا نظر به فلسفه اخذ تأمین کیفری صرفاً اخذ یک تأمین کیفری نسبت به اتهامات متعدد متهم کمتر از ۱۸ سال شمسی (با صلاحیت ذاتی متفاوت جرایم ارتکابی) کفایت می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این معاونت نیز در قالب صدور نظریه مشورتی پاسخ داده است: مقررات قسمت اخیر ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صدور قرار تأمین کیفری جداگانه، ناظر به مواردی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد.

بنابراین در مواردی نظیر فرض استعلام که در اجرای ماده ۲۸۵ و تبصره یک آن و مواد ۲۹۸ و ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به کلیه اتهامات متهم نوجوان (بالغ زیر ۱۸ سال) در یک دادگاه رسیدگی می‌گردد، صدور قرار تأمین کیفری متعدد در خصوص متهم نوجوان منتفی است و با رعایت مقررات مربوط (نظیر ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری) تنها یک قرار تأمین کیفری صادر می‌شود.

منابع خبر

اخبار مرتبط

فردا - ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰