پرونده الکترونیک سلامت زائران در حج بی نقص اجرا شد

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
منابع خبر

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸