عکس/ صفحه اول امروز روزنامه ها، شنبه ۱۷ مرداد، ۸ آگوست (به روز شد)

عکس/ صفحه اول امروز روزنامه ها، شنبه 17 مرداد، 8 آگوست (به روز شد)

پیک ایران
پیک ایران - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴منابع خبر
صفحه اول روزنامه های ورزشی جهان نیوز - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
صفحه اول روزنامه های صبح شنبه ۱۷ مرداد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴