فراخوان دانشجویان دانشگاه بهشتی و دانشگاه هنر در حمایت از اعتراض سراسری دانشگاه ها در ۲۵ اردیبهشت

فراخوان دانشجویان دانشگاه بهشتی و دانشگاه هنر در حمایت از اعتراض سراسری دانشگاه ها
اخبار روز
گویا - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

همچنین جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر با صدور بیانیه ای اعلام حضور خود را در این اعتراض اعلام نمودند متن این بیانیه به شرح ذیل می باشد: به نام پروردگار آزادی با نام و یاد شهیدان راه سبز و به نام شهید دانشگاه هنر صانع ‍‍ژاله دوست و همکلاسیمان. ما جمعی از دانشجویان معترض دانشگاه هنر در پی اقدام غیر قانونی حکومت در برخورد با دانشجویان به بهانه اسلامی سازی دانشگاه ها حمایت خود را در اعتصاب سراسری روز ۲۵ فروردین اعلام کرده و از دانشجویان سبز دانشگاه هنر می خواهیم به این موج عظیم پیوسته و ما را همراهی کنند . ۲۵ اردیبهشت فرصتی دیگر است . من اگر برخیزم ، تو اگر برخیزی همه بر میخیزند. شایان ذکر است که بنا بر اطلاعات منتشر شده در صفحه ۲۵ اردیبهشت موج اعلام حمایت ها همچنان ادامه دارد و تا کنون ۱۹ دانشگاه مختلف با صدور شانزده بیانیه برای پیوستن به این حرکت اعتراضی اعلام حضور نموده اند.

منابع خبر