ترکیه به سناریوی کشور مستقل کردی پایان داد / بلایی که دیوانه های جنگ طلب بر سر کری آوردند / نماینده مجلس بعد از صحبت درباره بابک زنجانی دوم: صدایم را جعل کردند!

تابناک - ۳ مرداد ۱۳۹۴

«به اضافه تابناک»، شنبه تا چهارشنبه به استثنای تعطیلات رسمی رأس ساعت ۲۰:‌۰۰ برای مشاهده مخاطبان ‌روی خروجی «تابناک»‌ قرار می‌گیرد؛ بسته‌ای که روایتی از متن و حاشیه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ورزش با رویکردی متفاوت است

منابع خبر
شبکه‌سازی مشکوک مشاور بابک زنجانی پیک ایران - ۳ مرداد ۱۳۹۴
شبکه‌سازی مشاور بابک زنجانی در کیش عصر ایران - ۳ مرداد ۱۳۹۴