آیا جرایم راهنمایی و رانندگی برای چنین تصادفاتی کافی است؟

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ آبان ۱۳۹۳

تهران - ایرنا - برخی ناخواسته موجبات دردسر و آسیب دیدن دیگران را فراهم می کنند و برخی اینقدر همه چیز را اشتباه فهمیده اند که زندگی مردم برایشان کوچکترین اهمیتی ندارد اما وقتی قرار است این دو گروه جریمه شوند، مجازات ها برای هر دو گروه یکسان است؛ اگر درک ماجرا دشوار به نظر می رسد، ادامه مطلب را بخوانید و قضاوت کنید.

منابع خبر