شهر کوتوله‌ها در کرمان؟ / عکس

شهر کوتوله‌ها در کرمان؟ + عکس
تابناک
آفتاب - ۵ اسفند ۱۳۹۱

برخی بر این عقیده هستند که هزاران سال قبل مردمان این شهر به دلیل عواملی ناشناخته که شهر را تهدید می‌کرده و برای حفظ جان خود اقدام به گل اندود کردن در خانه‌ها و مسدود کردن آنها کرده‌اند و در حالی که خانه‌ها و اشیای درون آنها سالم بوده‌اند شهر را به حال خود ر‌ها کرده و رفته‌اند.

منابع خبر