حکم اعدام "مه آفرید" در دست دادستان تهران

تابناک - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲

قاضی پرونده فساد بزرگ بانکی اعلام کرد: پرونده فساد بزرگ بانکی که مورد تائید دیوانعالی کشور هم قرار گرفته است برای اجرای حکم به دادستانی تهران ارجاع شده و دادستانی مامور اجرای حکم اعدام "مه آفرید" و سایر متهمان است.

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حکم نهایی و تائید شده ۳۷ متهم پرونده فساد بزرگ بانکی برای اجرا به دادستانی تهران ارجاع شده است گفت: اینکه سوال می شود حکم اعدام ۴ متهم ردیف اول این پرونده چه زمانی اجرا می شود باید گفت که دادستانی تهران مامور اجرای حکم متهمان است. متهمان به ترتیب در بسیاری از موارد هم به جزای نقدی و هم حبس و چهار نفر هم به غیر از جریمه و رد مال به اعدام محکوم شده است که به ترتیب باید این احکام اجرا شود.

وی در پاسخ به اینکه شما از سوی رئیس قوه قضائیه مامور رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده اید وضعیت این پرونده در چه مرحله ای است پاسخ داد: در مورد این پرونده من قصد صحبت کردن ندارم و پرونده در هر مرحله ای که باشد از سوی روابط عمومی قوه قضائیه اطلاع رسانی می شود.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز