موتکو: تصمیم محرومیت پارالمپیک روسیه از سوی CAS سیاسی بود

خبرگزاری فارس - ۲ شهریور ۱۳۹۵

کمیته بین المللی پارالمپیک(IPC) از تصمیم دادگاه بین الملل ورزش(CAS) به محرومیت تمام کاروان پارالمپیک روسیه استقبال کرد

منابع خبر