در دولت یازدهم فضای سیاسی برای احزاب رونق گرفته است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ شهریور ۱۳۹۵

اردبیل –ایرنا – عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی استان اردبیل گفت: فضای سیاسی برای احزاب با روی کار آمدن دولت روحانی تلطیف شده وعرصه تاثیر گذاری احزاب در فعالیت های سیاسی هم متفاوت تر از گذشته شده است .

منابع خبر