شیعیان بحرینی به محاکمه شیخ قاسم اعتراض کردند

محاکمه شیخ عیسی قاسم، به ۲۴ مرداد موکول شد
خدمت
رادیو زمانه - ۶ مرداد ۱۳۹۵

گروهی از مغازه‌داران مغازه‌هایشان را بسته‌اند و گروهی از هواداران این روحانی شیعه در اطراف منزل او اجتماع کرده‌اند. دادگاه به ۲۴ مرداد موکول شد.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۶ مرداد ۱۳۹۵