پیشنهاد محرمانه حوزه علمیه برای اصلاح کتابهای درسی مدارس ؟

پیشنهاد محرمانه حوزه علمیه برای اصلاح کتابهای درسی مدارس ؟
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

وی در این نامه علت عدم امکان انتشار را محرمانه ‌بودن پیشنهادهای ارسالی از حوزه علمیه درخصوص نقد محتوائی کتاب‌های درسی اعلام کرده است!

اگر این نامه جعلی نباشد، باید از آقای وزیر آموزش و پرورش خواسته شود در این معاونت به صورت جدی تجدیدنظر نماید و با شفافیت کامل به اطلاع عموم برساند که اگر حوزه علمیه به محتوای کتاب‌های درسی نقدی داشته باشد بهیچوجه محرمانه نخواهد بود و اگر کسی چنین تصوری از دین دارد باید در افکار خودش تجدیدنظر کند.

۲۳۳۰۲

منابع خبر

اخبار مرتبط