هشدار جدی بانک مرکزی به برگزارکنندگان همایش بانکی

پیمانه - ۳ شهریور ۱۳۹۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار جدی به این قبیل موسسات و اینکه حق پیگیری قانونی در قبال موسسات مذکور را همواره برای خود محفوظ می‌داند، اعلام می‌نماید صرفاً همایش‌هایی مورد تایید و حمایت این بانک قرار دارد که اطلاع‌رسانی پیرامون آنها از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی انجام شده باشد

منابع خبر