حکم دادستان‌های ترکیه برای فتح‌الله گولن: حبس به مدت ۱۹۰۰ سال!

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

دادستان‌های ترکیه خواستار صدور حکم حبس، به مدت ۱۹۰۰ سال برای فتح‌الله گولن شدند. به گزارش رسانه های درون مرزی، برخی از دادستان های ترکیه، خواستار صدور دو حکم، اعم از حبس ابد و حبس به مدت ۱۹۰۰ سال علیه “فتح الله گولن” رقیب تبعیدی اردوغان و متهم به دست داشتن در کودتای اخیر ترکیه…

نوشته حکم دادستان‌های ترکیه برای فتح‌الله گولن: حبس به مدت ۱۹۰۰ سال! اولین بار در خبرنامه ملّی ایرانیان پدیدار شد.

منابع خبر