۳ دستگاه حفاری غیرمجاز در دشت ورامین توقیف شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- مدیر امور آب ورامین گفت:‌ سه دستگاه حفاری غیرمجاز چاه آب در شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا شناسایی و با حکم قضایی توقیف شد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸