انفجار مهیب مخزن بنزین زیرزمینی در عربستان

انفجار مهیب مخزن بنزین زیرزمینی در عربستان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱ خرداد ۱۴۰۱دریافت ۵ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ آذر ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
آفتاب - ۲ شهریور ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
آفتاب - ۲ شهریور ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۵ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۱۱ خرداد ۱۳۹۹