«نیویورک‌تایمز: عربستان، داعش سفید است»

نیویورک‌تایمز: عربستان، داعش سفید است/ آمریکا؛ مادر، عربستان؛ پدر
خدمت
رادیو کوچه - ۳۰ آبان ۱۳۹۴

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز، گروه «دولت اسلامی عراق و شامات» را «داعش سیاه» و عربستان سعودی را «داعش سفید» دانسته است. به گزارش فارس، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز روز جمعه در گزارشی عربستان سعودی را پدر داعش […]

منابع خبر
نیویورک‌تایمز: عربستان، داعش سفید است خبرنامه ملی ایرانیان - ۳۰ آبان ۱۳۹۴