حذف دو متقاضی خرید از مزایده سرخ آبی / استقلال بی خریدار ماند

حذف دو متقاضی خرید از مزایده سرخ آبی / استقلال بی خریدار ماند
خدمت
خدمت - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴


به گزارش خدمت به نقل از ایرنا؛ میرعلی اشرف پوری حسینی عصر چهارشنبه و در پایان جلسه مزایده باشگاه های استقلال و پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: سازمان خصوصی سازی چهار پاکت را برای این مزایده دریافت کرده بود که البته دو نفر از متقاضیان سپرده را به موقع واریز نکرده بودند اما اصرار کردیم که پاکت آنها باز شود اما در زمان مزایده آنها اعلام کردند که برای واریز سپرده اقدام نکرده اند به همین دلیل امکان گشودن دو پاکت پیشنهاد وجود نداشت.

وی ادامه داد: البته یکی از دو متقاضی مربوط به باشگاه استقلال بود و از آنجا که پیشنهاد دهنده سپرده را واریز نکرده بود در مزایده شرکت داده نشد.

به گفته وی، در صورتی که هیات واگذاری تصویب کند این مزایده برای باشگاه استقلال تکرار خواهد شد که البته روش واگذاری را هیات واگذاری تشخیص خواهد داد و اعلام خواهد کرد.
به گفته وی بنابراین برای خرید استقلال پیشنهاد قابل تعقیب در این مزایده وجود نداشت.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: البته در این مزایده سه پیشنهاد برای باشگاه پرسپولیس وجود داشت که یک پیشنهاد دهنده برای حضور در مزایده با مشکلاتی مواجه شد و مدارک واریزی را هم نتوانست به جلسه برساند که در نتیجه دو پیشنهاد دیگر در جلسه مزایده مطرح و بررسی شد.
وی مبلغ پیشنهادی برای خرید باشگاه پرسپولیس را توسط پیشنهاد دهندگان به ترتیب ۲۹۸ میلیارد تومان و ۲۹۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در خصوص این دو نفر نیز اگر واریز سپرده شرکت به لحاظ آنکه باید در وقت مقرر باشد اگر این مساله انجام نشده باشد، پیشنهاد قبل تغییر نیست.

پوری حسینی گفت: بر همین اساس قرار است یکشنبه هفته آینده دو پیشنهاد به هیات واگذاری ارائه شود که البته سپرده یکی از آنها قابل قبول است.

وی درباره واگذاری باشگاه استقلال نیز گفت: در جلسه هیات واگذاری نتیجه تکرار یا عدم تکرار مزایده مشخص می شود و اگر این هیات اجازه صادر کند، مزایده استقلال با فاصله زمانی ۱۰ روزه از روز دوشنبه و یا سه شنبه هفته بعد اعلام خواهد شد.

در پایان این جلسه یکی از متقاضیان که خود را معظمی نیا و یکی از پیشنهاد دهندگان خرید پرسپولیس اعلام کرد با حضور در این جلسه، گفت: با ۳۰۰ میلیارد تومان پول نقد برای خرید باشگاه پرسپولیس در این جلسه حضور یافته اما به دلیل آنکه جلسه مزایده پایان یافته بود رییس سازمان خصوصی سازی به این فرد پیشنهاد دهنده گفت که در جلسه ای با وی مذاکره خواهد کرد و امکان حضورش در مزایده امروز وجود ندارد

منابع خبر