قیمت انواع خودرو در بازار (جدول)

عصر ایران - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

۱۰.۸۱۰.۰

---

وانت باردو

۱۰.۸۷۰.۰

۱۱.۵۰۰.۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

۱۲.۳۷۰.۰

---

(cop) وانت باردو

. یورو ۴

.سپر جدید

۱۲.۳۱۰.۰

۱۲.۷۰۰.۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲.۸۲۰.۰

۱۳.۳۰۰.۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۴.۳۲۰.۰

---

(cop) وانت باردو

. یورو ۴

.سپر جدید.دوگانه سوز

---

۱۷.۰.۰

پژو روآ سال

سفارشی

---

۱۹.۵۰۰.۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز

سفارشی

۲۰.۶۲۰.۰

۲۴.۵۰۰.۰

SE سمند

۲۶.۸۵۰.۰

۲۹.۹۰۰.۰

دوگانه سوز
LX سمند

۲۳.۰.۰

۲۸.۰.۰

LX سمند

۲۵.۵۰۰.۰

---

یورو ۴
LX سمند

۲۸.۵۰۰.۰

---

MUX سمند سورن

۲۶.۵۰۰.۰

---

با رینگ معمولی
MUX سمند

سورن

۳۰.۵۰۰.۰

---

ELX سمند

سورن

۲۸.۵۰۰.۰

---

با رینگ معمولی
ELX سمند

سورن

۳۲.۰.۰

---

با تریم بژ
ELX سمند

سورن

۳۵.۰.۰

۳۶.۵۰۰.۰

با موتور ای اف ۷
ELX سمند

سورن

۲۴.۲۸۰.۰

۲۸.۸۰۰.۰

بدون مالتی پلکس
EF7 سمند

۲۴.۵۳۰.۰

۲۹.۵۰۰.۰

مالتی پلکس
EF7 سمند

۲۷.۲۳۰.۰

---

با داشبورد جدید
EF7 سمند

۲۷.۶۹۰.۰

۳۱.۰.۰

دوگانه سوز
EF7 سمند

۲۸.۶۹۰.۰

---

دوگانه سوز یورو ۴
EF7 سمند

۲۵.۱۸۰.۰

۲۷.۸۰۰.۰

GLX ۴۰۵ پژو

۲۶.۶۶۰.۰

۲۹.۳۰۰.۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۲۶.۵۶۷.۰

۲۸.۰.۰

۴۰۵ SLX / TU5 پژو

۳۱.۲۸۰.۰

۳۷.۵۰۰.۰

پژو پارس معمولی

/ دوگانه سوز

۲۶.۹۷۰.۰

۳۷.۰.۰

پژو پارس سال

۳۳.۶۰۰.۰

۳۹.۳۰۰.۰

LX TU5 پژو

پارس

---

۴۵.۰.۰

ELX پژو پارس

---

۴۷.۰.۰

آپشن جدید
ELX پژو پارس

---

۵۰.۰.۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

---

۳۷.۰.۰

۲ پژو

۲۰۶ . تیپ

۳۷.۲۰۷.۰

۳۹.۴۰۰.۰

۵ پژو

۲۰۶ . تیپ

---

۵۴.۵۰۰.۰

۶ پژو

۲۰۶ .

"قیمت کارخانهقیمت بازار ( تومان ) نام خودرو۱۰.۸۱۰.۰---وانت باردو۱۰.۸۷۰.۹.۵۰۰.۰(cop) وانت باردو .سپر جدید۱۲.۳۷۰.۰---(cop) وانت باردو "تیپ

---

۳۹.۰.۰

V20 پژو

۲۰۶ صندوقدار

/ تیپ

---

۵۵.۰.۰

V9 پژو

۲۰۶ صندوقدار

/ تیپ

---

۴۲.۰.۰

V8 پژو

۲۰۶ صندوقدار

/ تیپ

---

۵۸.۰.۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

---

۴۸.۰.۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۲۹.۵۰۰.۰

۳۴.۰.۰

۱.۶ رانا

---

۳۲.۰.۰

E1 تندر

---

۳۷.۰.۰

E2 تندر

---

۴۰.۰.۰

E2 تندر دوگانه سوز

/ تیپ

۴۷.۳۰.۰

۵۲.۰.۰

E2 تندر اتوماتیک

---

۱۰۵.۰.۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن

---

۱۲۶.۰.۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

---

۱۱۴.۰.۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

---

۱۳۳.۰.۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

---

۱۱۸.۰.۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۲۸.۶۰۳.۰

۱۱۹.۰.۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

---

۱۳۵.۰.۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۹.۱۵۶.۶۵۰

۱۲۵.۰.۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

---

۱۷.۵۰۰.۰

۱۳۲ EX .پراید

---

۱۶.۰.۰

۱۳۲ LE .پراید

۱۵.۰.۰

۱۶.۳۰۰.۰

۱۳۲ SX .پراید

---

۱۷.۷۰۰.۰

گازسوز
SL ۱۳۲ .پراید

۱۴.۵۹۱.۰

۱۵.۶۰۰.۰

۱۳۲ SL .پراید

---

۱۶.۳۰۰.۰

۱۴۱ EX .پراید

۱۴.۲۱۳.۰

۱۵.۸۰۰.۰

۱۴۱ SX.پراید

۱۳.۷۲۰.۰

---

۱۴۱ SL.پراید

---

۱۷.۶۰۰.۰

۱۱۱ EX .پراید

---

۱۷.۰.۰

۱۱۱ LE .پراید

۱۵.۲۶۸.۰

۱۷.۰.۰

۱۱۱ SX .پراید

۱۴.۷۷۶.۰

۱۶.۰.۰

۱۱۱ SL .پراید

---

۱۷.۲۰۰.۰

۱۳۱ SL .پراید گازسوز

---

۱۷.۵۰۰.۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی - پایه گازسوز

۱۴.۴۷۴.۰

۱۵.۱۰۰.۰

۱۳۱ SL .پراید

۱۴.۹۶۷.۰

۱۶.۳۰۰.۰

۱۳۱ SX .پراید

---

۱۶.۰.۰

۱۳۱ LE .پراید

۱۵.۷۶۷.۰

۱۶.۷۰۰.۰

۱۳۱ EX .پراید

---

۲۱.۵۰۰.۰

EX تیبا

۱۸.۷۹۰.۰

۲۰.۵۰۰.۰

SX تیبا فول

---

۳۳.۰.۰

ریو

/ آپشن دار

---

۲۲.۵۰۰.۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

---

۲۴.۰.۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

۲۶.۳۲۰.۰

۲۶.۰.۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس .

کولر

---

۲۶.۰.۰

وانت شوکا

۲۵.۹۱۰.۰

۲۷.۳۰۰.۰

وانت شوکا دوگانه سوز

---

۵۹.۰.۰

سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹

۷۲.۸۲۹.۰

۷۶.۰.۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

---

۸۳.۰.۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

---

۱۳۵.۰.۰

۲۰۱۱ جدید

C5

---

۲۴۰.۰.۰

مورانو ۲۰۱۲

---

۱۵۰.۰.۰

HIGH نیسان تینا / فول

---

۱۳۲.۰.۰

MID / نیسان تینا

---

۱۴۳.۰.۰

HIGH نیسان قشقایی

---

۱۲۲.۰.۰

ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی

---

۸۶.۵۰۰.۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

---

۹۱.۰.۰

مگان ۲۰۰۰

/ آپشن جدید

---

۴۰.۰.۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز

E2

---

۳۷.۵۰۰.۰

تندر ۹۰ . بنزینی

/ با آپشن

E2

---

۳۶.۰.۰

تندر ۹۰ .

"یورو ۴ .سپر جدید۱۲.۳۱۰.۱۰.۷۰۰.۰وانت باردو دوگانه سوز۱۲.۸۲۰.۱۱.۳۰۰.۰(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز ۱۴.۳۲۰.۰---(cop) وانت باردو "بنزینی

/ یورو ۴

E2

---

۳۴.۵۰۰.۰

تندر ۹۰ . بنزینی

/ تک ایربگ

E2

---

۳۹.۰.۰

پارس تندر . اتاق جدید

---

۳۲.۵۰۰.۰

تندر ۹۰

. یورو ۴

E1

---

۹۲.۰.۰

هیوندای آوانته اتوماتیک

---

۸۳.۰.۰

هیوندای آوانته معمولی

---

۳۷.۰.۰

لیفان ۶۲۰

---

۴۳.۰.۰

1800cc /لیفان تلنت ۶۲۰

---

۳۵.۰.۰

جک توجوی هاچ بک

---

۳۶.۰.۰

جک توجوی صندوقدار

---

۶۱.۰.۰

J5 جی ای سی

۶۶.۰.۰

۷۲.۰.۰

X60

---

۱۷.۱۰۰.۰

لوبو

---

۱۰۰.۰.۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

---

۱۰۶.۰.۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

---

۱۱۶.۰.۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

---

۱۱۸.۰.۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

---

۱۲۳.۰.۰

مزدا۳

/ صندوقدار

. تیپ ۴

/ آپشن جدید

---

۸۴.۰.۰

مزدا۳ / ۱۶۰۰

سی سی

توقف فروش

۸۴.۰.۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹

---

۷۲.۰.۰

مزدا ۲ فول

---

۲۴.۷۰۰.۰

وانت مزدا تک کابین

---

۲۶.۰.۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

---

۲۶.۶۰۰.۰

وانت مزدا ۲ کابین

---

۲۷.۴۰۰.۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۶۸.۰.۰

---

ایسوزو ۵ تن

بدون کاربری

۸۵.۰.۰

---

ایسوزو ۶ تن

بدون کاربری

۹۰.۰.۰

---

ایسوزو ۸ تن

بدون کاربری

۱۰۶.۰.۰

---

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

---

۵۵.۰.۰

وانت کاپرا تک کابین

---

۶۵.۰.۰

وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل

---

۶۹.۰.۰

وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل

۱۹.۰.۰

۱۸.۵۰۰.۰

MVM ۱۱۰ /سه سیلندر

۲۰.۰.۰

۱۹.۵۰۰.۰

MVM ۱۱۰/ چهار سیلندر

---

۲۴.۵۰۰.۰

MVM ۱۱۰/ چهارسیلندر اتوماتیک

---

۴۱.۰.۰

آپشن دار

/ MVM ۵۳۰

۴۰.۰.۰

۳۹.۰.۰

MVM ۵۳۰

۳۸.۰.۰

۳۸.۰.۰

هاچ بک

/ MVM ۳۱۵

۳۸.۰.۰

۳۹.۰.۰

صندوقدار

/ MVM ۳۱۵

۶۳.۰.۰

۶۲.۰.۰

X33 _ تیگو

---

۴۸.۰.۰

ELITE - ولیکس سی ۳۰.

دنده معمولی

---

۶۰.۰.۰

ELITE - ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک

---

۵۵.۰.۰

گریت وال - وینگل

---

۴۵.۰.۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

---

۵۲.۰.۰

جنتو . دنده اتوماتیک

۲۰۰۹

---

۴۳.۰.۰

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

---

۳۶.۰.۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

---

۵۳.۰.۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

---

۴۹.۰.۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۱۱۵.۰.۰

---

G5

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲