بیانات رهبر در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

بیانات رهبر در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۵ دی ۱۳۹۸دریافت ۳۹ MB

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۵ دی ۱۳۹۸
باشگاه خبرنگاران - ۲۵ دی ۱۳۹۸
باشگاه خبرنگاران - ۲۵ دی ۱۳۹۸