امیرعبداللهیان: کاخ سفید، صهیونیسم و تروریسم عامل اصلی ناامنی در منطقه هستند

مداحان امروزه بیانگر لمپنیسم مذهبی و چماق گوش بفرمان باندهای وابسته به کانون قدرت اند، که یک پایشان به دربار خامنه ای وصل است و نظرکرده وی بشمار می روند. پای دیگرشان هم به سپاه و دستگاه های امنینی موازی گره خورده و بخشی از ابواب جمعی و مهمات پرسروصدای آن ها بشمار می روند؛ بطوری که هر وقت و به هر سو که دلشان خواست آن ها را کیش می دهند
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ مهر ۱۳۹۵

تهران- ایرنا- دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتقاضه فلسطین با تاکید بر اینکه ما با قدرت از متحدین خود در محور مقاومت و منطقه حمایت می کنیم و هیچ اعتمادی به آمریکا نداشته و نداریم، گفت: کاخ سفید، صهیونیسم و تروریسم اضلاع مثلث واحدی هستند که عامل اصلی ناامنی و بی ثباتی منطقه ما بشمار می روند.

منابع خبر