رتبه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دانشگاه لرستان ارتقا یافت

رتبه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دانشگاه لرستان ارتقا یافت
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۶ مرداد ۱۴۰۰به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بر اساس گزارش آخرین ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی از سوی کمیسیون نشریات علمی وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دانشگاه لرستان، حائز رتبه‌ی «ب» شد.

این نشریه توسط گروه جغرافیا دانشگاه لرستان با همکاری انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران منتشر شده و کسب رتبه ب، برای این فصلنامه که به تازگی مجوز انتشار را دریافت کرده یک موفقیت علمی محسوب می‌شود.

رویکرد مجله مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دانشگاه لرستان، تأکید بر مسائل و موضوعات مطرح در نواحی کوهستانی کشور خواهد بود.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز