آقای مدیرعامل تامین اجتماعی، قانون بودجه برای یک سال است

ایلنا - ۹ آذر ۱۳۸۸

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یا از قانون اطلاعی ندارد و یا اینکه می‌خواهد دستور رئیس‌جمهور را اجرا نکند/از رئیس‌جمهور و وزیر رفاه و تامین اجتماعی انتظار رسیدگی عاجل داریم. ایلنا: رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران گفت: برای روشن شدن اینکه مستمری بازنشستگان این سازمان طبق قانون و دستور رئیس‌جمهور انجام نشده است اسکن مدارک مربوط را به رسانه‌ها می‌دهیم. علی‌اکبر خبازها درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: هر فرد عادی هم می‌داند که قانون بودجه برای یکسال است بنابراین از آقای مدیر عامل که دکترا هستند انتظار است که این موضوع را درک کنند اما برای تفهیم بهتر این مدارک را منتشر می‌کنم. وی همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را دستور رئیس‌جمهور و قانون مصوب مجلس عنوان کرد و اظهار داشت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یا از قانون اطلاعی ندارد و یا اینکه می‌خواهد دستور رئیس‌جمهور را اجرا نکند. خبازها با بیان اینکه مدیرکل سابق دفتر مدیرعامل تامین اجتماعی که هم اینک معاون اقتصادی سازمان است تمامی نامه‌های مربوط به همسان‌سازی مستمری بازنشستگان را که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس مجلس به مدیرعامل سازمان ارسال می‌شود را بدون پاسخ دادن بایگانی می‌کند گفت: از کسی که یکباره از یک پست معمولی در وزارت اقتصاد و دارایی به این مقام برسد جز این انتظاری نیست.

"مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یا از قانون اطلاعی ندارد و یا اینکه می‌خواهد دستور رئیس‌جمهور را اجرا نکند/از رئیس‌جمهور و وزیر رفاه و تامین اجتماعی انتظار رسیدگی عاجل داریم"او با انتقاد از اینکه کارشناسان زبده سازمان تامین اجتماعی مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و از آنها در پست‌های مدیریتی استفاده نمی‌شود، تصریح کرد: افرادی حتی اگر نیت خیر هم داشته باشند ولی کارشناس نباشند نتیجه کار آنها زیان مردم و کاهش عملکرد مثبت دولت است. خبازها با اشاره به اینکه از اجرای سیاست دولت مبنی بر عدالت‌محوری و مهرورزی از سوی مدیرعامل تامین اجتماعی ناامید شده‌ایم، افزود: از رئیس‌جمهور و وزیر رفاه و تامین اجتماعی انتظار رسیدگی عاجل داریم. رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی گفت: به نظر من خود آقای رئیس‌جمهور هم به عملکرد بد مدیرعامل تامین اجتماعی واقف شده است چراکه آمدن یار نزدیک رئیس‌جمهور به وزارت رفاه و تامین اجتماعی دلیلی بر این مدعاست. خبازها تصریح کرد: چطور دراتاق مدیرعامل تامین اجتماعی ۸ ماه برای رسانه‌ها و شرکای اجتماعی بسته بود اما با آمدن آقای محصولی به وزارت رفاه ،یکباره آقای مدیرعامل پاسخگو شده‌اند. پایان پیام.

منابع خبر