انحلال کارگزاری سهام عدالت تا دو ماه آینده

عصر ایران - ۱ شهریور ۱۳۸۸

مدیرعامل شرکت کارگزاری سهام عدالت از انحلال این شرکت تا پایان مهر ماه امسال پس از برگزاری مجامع خبرداد. محمدجواد شیخ در گفتگو با مهر از انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت تا دو ماه آینده خبرداد و گفت: قرار است کارگزاری سهام عدالت پس از برگزاری آخرین مجمع سالیانه منحل شود. مدیرعامل شرکت کارگزاری سهام عدالت مهلت در نظر گرفته شده برای تشکیل مجمع را پایان مهر ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: این در حالی است که سال مالی کارگزاری سهام عدالت پایان خردادماه بود. وی تعداد شرکتهای زیرمجموعه کارگزاری سهام عدالت را ۵۰ شرکت برشمرد و تصریح کرد: تنها چند شرکت مجامع خود را برگزار نکرده اند و چند شرکت نیز به زودی مجامع خود را برگزار می کنند. شیخ ادامه داد: با برگزاری مجامع تمام شرکتهای زیرمجموعه، شرکت کارگزاری سهام عدالت مجمع سالیانه برگزار می کند و سود را تقسیم می کند.

"مدیرعامل شرکت کارگزاری سهام عدالت از انحلال این شرکت تا پایان مهر ماه امسال پس از برگزاری مجامع خبرداد"وی خاطرنشان کرد: شرکت کارگزاری سهام عدالت با برگزاری مجمع سالیانه و مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی، با تصمیم در یک مجمع فوق العاده منحل خواهد شد. مدیرعامل شرکت کارگزاری سهام عدالت بیان کرد: دارایی های این کارگزاری نیز براساس تعداد مشمولان در هر یک از شرکتهای سرمایه گذاری استانی همزمان با انحلال واگذار می شود.  

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز