جزئیات شهادت مامور پلیس

آفتاب - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴

رئیس پلیس پایتخت جزئیات شهادت مامور پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در درگیری با سوداگران مرگ را تشریح کرد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴