وزیر ورزش: افتخار بر تن کردن لباس مقدس تیم ملی برای قهرمانان شایسته ایران، مسئولیتی فراتر از کسب عناوین ورزشی دارد

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ آذر ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۲۴ بهمن ۱۴۰۰