سرکوب شبانه انقلابیون بحرین

فردا - ۱۲ مرداد ۱۳۹۱

نیروهای رژیم بحرین در قالب سیاست مجازات گروهی شبانه به بیش از ۱۴ منطقه و روستا که خواهان آزادی و دموکراسی بودند ، حمله و ساکنان آن را سرکوب کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم به نقل از منابع بحرینی ، خفاش های شبانه نامی که مردم بحرین به نیروهای دولتی داده اند ، برای مجازات شهروندان  رژیم ، با گازهای سمی و خفه کننده به منازل و محله های تنگ به شهروندان حمله کردند.

رژیم بحرین در سرکوب ها از گلوله  ساچمه ای که برابر با قوانین بین الملل ممنوع است استفاده کرد که به صورت مستقیم  تظاهر کنندگان را هدف قرار داد و به مجروح شدن بیش از ۵ نفر در مناطق مختلف منجر شد.

افراد مجروح از بیم  تعقیب امنیتی رژیم از رفتن به بیمارستانها خودداری می کنند که این مساله می تواند سلامتی آنها را در معرض خطرقرار دهد.

نیروهای امنیتی با ادامه روشهای سابق ، به  تعدادی از منازل و مکان ها حمله کرده و شهروندان را مورد اذیت قرار دادند .

آنها همچنین علاوه بر وارد کردن خسارت به اموال مردم ، یک شهروند را نیزکه درحال خروج از خانه اش بود ، بازداشت کردند.

شامگاه دیروز ساکنان بسیاری از مناطق برای خواستهای خود مبنی بر  برقراری دموکراسی و اجرایی شدن خواستهای مردم تظاهرات کردند که رژیم برای جلوگیری از بیان  عقایدشان آنها را سرکوب کرد.

روز گذشته  مناطق ستره ، سفاله ، القریه ، مهزه ، کرانه ، جنوسان ،عالی ،السنابس ،المعامیر ،النویدرات ، العکر، الشاخوره ،جدحفص ،المصلی ، قریه القریه، الجفیر، النعیم ،سند ،توبلی ،الغریفه ،کرزکان ،القدم ،النبیه ،صالح ،دمستان ،سار، ابوقوه و دیگرمناطق شاهد تظاهرات گسترده مردم بود.

بسیاری از شهروندان ساکن مناطق العلویه ،توبلی و مناطق دیگر بر اثر اقدام رژیم در شلیک مستقیم گلوله ساچمه ای و وارد آوردن خسارت  بیشتر به مردم ، مجروح شدند.

شلیک های خودسرانه نیروهای رژیم بحرین به تخریب  خودروی یک شهروند در منطقه توبلی منجر شد و رژیم  دستور داد تا خیابانهای اصلی بسیاری از مناطق از جمله منطقه ابوصیبع  محاصره  شود.

اخبار به دست آمده بیانگر اصابت گلوله ساچمه ای به سر یکی از شهروندان  و اصابت یک بمب صوتی به کتف یک خانم است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ مرداد ۱۳۹۱