هفت خانه ورزش روستایی در جوین راه اندازی شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

سبزوار- ایرنا- رئیس اداره ورزش و جوانان جوین گفت: با هدف ترویج ورزش در مناطق روستایی و استفاده مطلوب از اوقات فراغت هفت خانه ورزش روستایی از سال گذشته تاکنون در این شهرستان راه اندازی شده است

منابع خبر
هفت خانه ورزش روستایی در جوین راه اندازی شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸