«برای حفظ نظام در تسلیم‌نامه، ایران را تحت قیمومت درآورده‌اند / بخش اول»

رادیو کوچه - ۱۴ مرداد ۱۳۹۴

برای حفظ نظام در تسلیم‌نامه، ایران را تحت قیمومت در آورده‌اند (بخش اول)، ژاله وفا »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » این توافق‌نامه به صراحت ناقض صریح استقلال ایران است. ممنوعیت سخن گفتن و نقد نوشتن درباره تسلیم‌نامه وین خود بزرگترین دلیل بر این نقض است. این تسلیم‌نامه حکم یک قرارداد استعماری منتهی در قرن ۲۱ را دارد! نظام ولایت فقیه با فراهم آوردن زمینه محتوای این مذاکره و در انتها پذیرش آن، ایران را تحت قیمومت آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی در آورده است

منابع خبر