جزئیات افزایش دستمزد ۲۶ گروه

جهان نیوز - ۳ آبان ۱۳۹۴

مهر: مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه اول سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، تمامی ۲۶ گروه حقوقی در رشته های تخصصی حوزه عمران دارای افزایش حقوق هستند

منابع خبر