گزارش هیئت عالی حل اختلاف قوا منتشر شد

شفاف - ۶ آذر ۱۳۹۰

مهر: دبیرخانه هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه امروز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد: این هیات تا کنون ۲۱ جلسه از جمله جلساتی با هر یک از روسای قوا تشکیل داده و در پی تعیین راهبردهای ناظر بر فعالیت هیات، آیین نامه داخلی آن پس از بحث و بررسی در جلسات هیات، در ۱۱ ماده به تصویب نهایی رسیده است.

بنا به گزارش دبیرخانه هیات، در ماده ۱ این آیین نامه، وظایف اصلی هیات، ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوی سه گانه، اهتمام به منتفی ساختن اختلاف در مراحل رسیدگی با توافق طرفین، شناسایی آسیب ها و ارائه راه حل های کلی، جامع و قاعده مند، رصد رفتار قوا به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز اختلاف و هم افزایی توانایی های سه گانه تعیین شده است.

بر اساس ماده ۷ آیین نامه، موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه با درخواست هر یک از روسای قوا و یا هیات عالی و ارجاع مقام معظم رهبری مدظله العالی در دستور کار هیات قرار می گیرد.

مطابق ماده ۹ آیین نامه نیز نظرها و راه حل های مهم مطروحه در جلسات هیات در خصوص موضوعات مورد بررسی به همراه استدلال های ارائه شده، به استحضار مقام معظم رهبری می رسد.

دبیرخانه هیات عالی در گزارش خود می افزاید، بر اساس ماده ۳ آیین نامه، دبیرخانه هیات برای بررسی های کارشناسی مورد نیاز و انجام امور اداری و اجرایی تشکیل گردیده است.

"بر اساس ماده ۷ آیین نامه، موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه با درخواست هر یک از روسای قوا و یا هیات عالی و ارجاع مقام معظم رهبری مدظله العالی در دستور کار هیات قرار می گیرد"

دبیرخانه هیات عالی همچنین خبر داد: نقاط تماس در روابط قوای سه گانه که زمینه بروز اختلاف و نیاز به تنظیم روابط قوا در آنها وجود دارد، احصاء شده و با توجه به اولویت ها، نتایج رصد روابط قوا و درخواست های روسای قوا، اهم آنها تعیین شده است که عبارتند از: نظام بودجه ریزی، ابلاغ مصوبات مجلس، مرزهای تقنین و اجراء، نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت، رای اعتماد به وزیران، مسئوولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، وظایف و اختیارات معاونان رئیس جمهور و مسئولیت آنها در مقابل مجلس، مسوولیت رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و ... که این موارد به تدریج در دستور کار قرار می گیرند.

دبیرخانه هیات عالی در ادامه گزارش خود افزوده است: بررسی های کارشناسی در خصوص برخی از موضوعات فوق با استفاده از ظرفیت های کارشناسی قوای مقننه و مجریه انجام شده است و نتایج بررسی ها پس از تکمیل، به منظور اتخاذ تصمیم های مقتضی به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته تقدیم خواهد شد.

دبیرخانه هیات عالی در پایان اعلام کرده است که از نظر اساتید، پژوهشگران، صاحب نظران و مراکز پژوهشی در موضوعات فوق استقبال می کند.

قابل ذکر است رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی در مرداد سال جاری هیاتی به ریاست آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی را برای بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه تعیین کردند.

.

منابع خبر